Rådgivning

LGBT Danmark har rådgivningsafdelinger i Aarhus og København. LGBT+-rådgivningen varetages af frivillige, der selv identificerer sig som LGBT+-personer. Rådgivningen er anonym, og du kan derfor få en uforpligtende snak med en person, der har tavshedspligt og kendskab til spørgsmål vedrørende seksuel orientering, kønsidentitet og -udtryk og seksualitet.
Vi har erfaring med at samtale med personer om mange typer af køns, krops og seksualitetsrelaterede udfordringer eller spørgsmål, og du er derfor velkommen til at henvende dig, så du i fællesskab med en rådgiver kan blive klogere på din situation eller blot dele dine tanker med en anden LGBT+-person.
I tilfælde af, at vi ikke kan hjælpe dig hele vejen igennem, kan vi fortælle dig, hvor du kan søge mere hjælp og støtte.

Rådgivningen er åben for alle – også for dig, der endnu ikke er medlem af LGBT Danmark.

Aktuelt: Intet.

Rådgivning Aarhus
Mød os personligt:
Vester Allé 8a 3. Sal, 8000 Aarhus C
86 13 19 48 (torsdage 18-20)
22 30 19 48 (torsdage 18-20)
 e-mail
Rådgivning København
Mød os personligt:
Vestergade 18E, 4. sal, 1456 København K
33 13 19 48 (torsdage 18-20)
Chat (torsdage 18-20)
 e-mail
Ungdomstelefonen
 Ungdomstelefonens hjemmeside
33 36 00 80 (tirsdag kl. 19-21)
Chat (tirsdag kl. 19-21)
e-mail

Rådgivningen kan hjælpe dig

I LGBT Danmarks rådgivning modtager vi henvendelser fra forskellige personer med en lang række forskellige problemstillinger eller overvejelser. Det vil sige, at vi i rådgivningen har erfaring med at håndtere problemstillinger og samtaler med alt fra fagpersoner, folk med relation til LGBT+-personer eller LGBT+-personer selv, der står forskellige steder i forhold til de overvejelser de henvender sig med.
Vi har i rådgivningen tilknyttet et juridisk LGBT+-team, der tager sig at henvendelser med indhold af juridisk karakter.

Vi kan rådgive om så forskellige ting som:

 • overvejelser og tanker om kønsidentitet
 • overvejelser og tanker om seksualitet
 • homo med forsinkelse
 • identitet
 • parforhold
 • børn og insemination
 • LGBT-barer og diskoteker
 • ensomhed
 • mødesteder
 • socialt netværk
Alle har brug for et lige møde Vi er en almen, frivillig og anonym rådgivning under LGBT Danmark, som beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende seksuel orientering, kønsidentitet og -udtryk og seksualitet og juridisk retsstilling. Vi henvender os til homo-, bi-, trans og nonbinære personer, samt deres familie og venner. I overensstemmelse med LGBT Danmarks politiske program, mener vi, at alle mennesker skal have mulighed for at realisere deres individualitet uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion, sociale og kulturelle forskelle eller seksuel orientering – og uanset hvilken familieform man vælger at leve i.
I Rådgivningen arbejder vi derfor ud fra disse grundlæggende principper:

  • Vi mener, at alle mennesker har brug for et lige møde.
  • Vores rådgivning er baseret på anerkendelse af den, du er og genkendelse og respekt for de problemstillinger du er i berøring med.

Derfor prøver vi at møde dig, der hvor du er og tager altid afsæt i dine problemstillinger, sådan som du selv forstår dem. Vores opgave er at skabe mulighed for, at du kan finde dine egne løsninger. Rådgivningen er åben for alle, den er anonym og gratis, og alle rådgivere har naturligvis tavshedspligt.

Vores etiske grundlag Vi rådgiver ud fra egen erfaring og er derfor ikke en professionel rådgivning. Vi giver ikke konkrete råd medmindre det drejer sig om juridiske eller lægelige henvendelser. Først og fremmest tilbyder vi at lytte og perspektivere, tilbyder at møde dig, der hvor du er og giver mulighed for anonym eller personlig samtale og sparring vedrørende de problemstillinger, du selv formulerer. Har du brug for en snak, står vi klar i Rådgivningen.

Hvem er vi? Vi er i alt 10 faste rådgivere, som har vagt på skift, mindst tre ad gangen. Vi bestræber os på at have så bred repræsentation af kroppe som muligt. Aldersmæssigt fordeler vi os mellem 25 og 60 år, og vi har alle forskellig uddannelsesmæssig baggrund.
Vores jurist-team og vores trans-team vil være repræsenteret løbende på rådgivningsvagter, og den første torsdag i måneden er de fast til stede i rådgivningens åbningstid. Det er muligt at henvende sig direkte til den jurist-teamets mail: juridiskraadgivning@lgbt.dk

Rådgivernes erfaringer Vi har alle erfaring med problemstillinger, der vedrører seksuel orientering, kønsidentitet og -udtryk og seksualitet. Nogle af os har arbejdet i Rådgivningen i flere år, og nogle er nytilkomne, der har erfaring med rådgivning fra for eksempel deres arbejde.

Alle rådgivere der ansættes i rådgivningen, gennemgår et oplæringsforløb, hvor de stifter bekendtskab med måder at håndtere problemstillinger i forbindelse med krop, køn og seksualitet. Herudover oplæres rådgiverne også i samtaletekniske værktøjer.

RådgivningsDanmark LGBT Danmark er medlem af brancheforeningen RådgivningsDanmark, som er er forening af organisationer, der yder gratis rådgivning til mennesker i komplicerede livssituationer.

Kontaktinformationer LGBT-mail: raadgivningen@lgbt.dk
LGBT jura-mail: juridiskraadgivning@lgbt.dk
Telefon (torsdag kl. 18-20): 33 13 19 48
Personligt fremmøde (torsdag kl. 18-20): Vestergade 18E, 4. sal, 1456 København K