Praktikant til frivilligområdet i LGBT Danmark søges

LGBT Danmark er i øjeblikket i en rivende udvikling, hvor frivillighed står højt på dagsordenen. Her får du muligheden for at være med til at forme rammerne for frivilligheden i en forening, der har store ambitioner om at vækste og favne hele LGBT+ miljøet i Danmark.

LGBT Danmark er en interesseorganisation, der arbejder mod diskrimination af LGBT+ personer. Foreningen arbejder nationalt og internationalt for at samfundets politiske, økonomiske, sociale og kulturelle strukturer udvikles til at anerkende og respektere en mangfoldig og inkluderende opfattelse af seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk.

Om dig:

Du skal være studerende, gerne på universitetet eller på en professionsbacheloruddannelse. Din uddannelsesretning er ikke afgørende for os, men det er helt essentielt, at du elsker at skrive – både længere guidende tekster, men også korte og præcise tekster. Du skal synes, det er interessant og sjovt at kommunikere på sociale medier, og have gode idéer til, hvordan de sociale medier kan bruges til at øge vores frivillig- og medlemstal.

Du skal have interesse i frivillighed og foreningsliv. Som praktikant skal du være med til at understøtte og udvikle frivilligområdet og skabe gode rammer for foreningens frivillige og medlemmer.

Opgaver vil indebære:

 • Kommunikation af frivilligområdet på hjemmeside, Facebook, m.m.
 • Udvikling af materialer og dokumenter til frivillige
 • Støtte dataindsamling i form af interviews, spørgeskemaer, m.m.
 • Støtte forberedelse og afholdelse af seminar i oktober

Vi forventer:

 • at du har erfaring med hjemmesideredigering
 • at du har erfaring med involverende brug af sociale medier
 • at du er en ferm og klar skriftlig formidler
 • at du har forståelse for det særlige ved at samarbejde med frivillige
 • at du er indstillet på at arbejde ud fra et normkritisk perspektiv
 • at du ikke er bange for at kaste dig ud i opgaver, som måske er nye for dig
 • at du mestrer at have gang i flere forskelligartede opgaver på én gang
 • at du ikke holder dig tilbage, hvis du har idéer eller spørgsmål til løsningen af opgaverne

Det er yderligere en fordel:

 • hvis du har personlig erfaring som frivillig
 • hvis du har erfaring med analyse af kvalitativ og kvantitativ data
 • hvis du har erfaring med LGBT+ området

Vi tilbyder:

Som praktikant vil du få selvstændige og udfordrende arbejdsopgaver, som bidrager til udviklingen af frivilligområdet i LGBT Danmark. Under praktikken vil du få vejledning, således at du får et godt personligt og fagligt udbytte af praktikforløbet. Vi vil gerne sikre, at dine kompetencer og interesser bringes bedst muligt i spil, derfor tilrettelægger vi opgaver og ansvarsområder sammen med dig.

Du vil arbejde tæt sammen med og referere til foreningens frivilligkonsulent, hvis ansvarsområder du vil bidrage til at omsætte til resultater. Desuden vil der være samarbejde med frivillige i hele landet. Din arbejdsplads vil være på LGBT Danmarks sekretariat, centralt i København. Sekretariatet består af 8 ansatte, og også frivillige er med til at løfte administrative opgaver. Du vil blive del af et sekretariat, hvor humøret er højt, tonen uformel og arbejdsmoralen stærk.

Vilkår og rekrutteringsproces:

Den forventede praktikperiode er fra 2. september 2019 til 31. januar 2020. Den ugentlige arbejdstid er 25-37 timer. Der kan være rejseaktivitet forbundet med stillingen, og ligeledes aften/weekendarbejde. Vi er fleksible ift. tilrettelæggelse af arbejdstid og -periode, således at det stemmer overens med eventuel undervisning, eksamen eller studiejob. Praktikstillingen er ulønnet.

Send en motiveret ansøgning (max 1 side) og CV (max 2 sider) til maria@lgbt.dk senest den 17. juni 2019 kl. 10.00. Samtaler afholdes løbende, så vent ikke med at sende din ansøgning. Vi glæder os til at modtage den.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte frivilligkonsulent, Maria Schmidt Myhlendorph, maria@lgbt.dk.

LGBT Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset køn, kønsudtryk, alder, seksuel orientering eller etnicitet.